Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

09-10-2017 17:24:33 | Bieżący | ESPI | 13/2017
oRB-W_ASO: Zawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie

PAP
Data: 2017-10-09

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Forytta-_Zawiadomienie.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 13 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-10-09
  Skrócona nazwa emitenta
  GRAPHIC S.A.
  Temat
  Zawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Graphic S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 09.10.2017r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza w ramach wykonania obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Pana Leszka Forytty z dnia 09.10.2017r. w sprawie nabycia akcji imiennych

  Pełną treść otrzymanego zawiadomienia zawiera załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Forytta-_Zawiadomienie.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  GRAPHIC S.A. Media _med_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-105 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Węglowa 7
  _ulica_ _numer_
  032 254 97 73 032 254 97 73
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  634 277 35 30
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
  Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
  Tytul Zawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie
  Sektor Media (med)
  Kod 40-105
  Miasto Katowice
  Ulica Węglowa
  Nr 7
  Tel. 032 254 97 73
  Fax 032 254 97 73
  e-mail
  NIP 634 277 35 30
  REGON
  Data sporzadzenia 2017-10-09
  Rok biezacy 2017
  Numer 13
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.