Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

09-10-2017 17:15:50 | Bieżący | EBI | 28/2017
Zarząd Graphic S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 09.10.2017r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza w ramach wykonania obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Pana Leszka Forytty z dnia 09.10.2017r. w sprawie nabycia akcji imiennych

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

  • Leszek Forytta - Prezes Zarządu
  • Michał Krzyżanowski - Członek Zarządu


Załączniki:

Forytta- Zawiadomienie