Raporty Spółek ESPI/EBI

Życiorys członka Rady Nadzorczej_informacja uzupełniająca Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

10-10-2017 10:11:53 | Bieżący | EBI | 29/2017
Spółka Graphic S.A., w nawiązaniu do raportu nr 26/2017 z dnia 26/2017, w związku z otrzymanymi od Pana Roberta Ostarek dodatkowymi informacjami, w załączeniu publikuje biogram członka Rady Nadzorczej, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ? ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Leszek Forytta - Prezes Zarządu
  • Michał Krzyżanowski - Członek Zarządu


Załączniki:

Graphic_Biogram_Członka_RN_R.Ostarek