Raporty Spółek ESPI/EBI

Życiorys członka Rady Nadzroczej Spółki Graphic S.A. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

17-10-2017 16:14:34 | Bieżący | EBI | 31/2017
Spółka GRAPHIC S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2017 opublikowanego w dniu 04.10. 2017 roku, przedkłada w załączeniu do niniejszego raportu życiorys członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tadeusza Pawliszewskiego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ? ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Leszek Forytta - Prezes Zarządu
  • Michał Krzyżanowski - Członek Zarządu


Załączniki:

życiorys Członka RN T. Pawliszewski