Raporty Spółek ESPI/EBI

Życiorys członka Rady Nadzorczej - informacja uzupełniająca Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

18-10-2017 13:09:16 | Bieżący | EBI | 33/2017
Spółka Graphic S.A., w nawiązaniu do raportu nr 23/2017 z dnia 05.10.2017r., w związku z otrzymanymi od Pana Radosława Stawiarskiego dodatkowymi informacjami, w załączeniu publikuje biogram członka Rady Nadzorczej, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ? ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Leszek Forytta - Prezes Zarządu
  • Michał Krzyżanowski - Członek Zarządu


Załączniki:

Uzupełnienie danych z?yciorys Członka RN- R. Stawiarski