Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2017 r. 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

09-11-2017 11:54:13 | Kwartalny | EBI | 15/2017
Zarząd Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Żurkowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

71M_-_raport_2017_Q3