Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2017 r - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

14-11-2017 15:45:25 | Kwartalny | EBI | 15/2017
Zarząd Hurtimex S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za 3 kwartał 2017 r.

Podst. prawna Par.5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.


  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY III KW 2017