Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za październik 2017 roku - AKCEPT Finance S.A. Akcept Finance Spółka Akcyjna (PLAKCFN00013)

14-11-2017 18:45:17 | Bieżący | EBI | 23/2017
Zarząd AKCEPT Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2017 roku.

Raport znajduje się w załączonym pliku PDF.

Podstawa prawna:
pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Newconnect".

  • Paweł Barański - Prezes Zarządu
  • Monika Tymińska - Członek Zarządu


Załączniki:

Raport_miesięczny_X_2017