Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za III kwartał 2017 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

15-11-2017 21:11:46 | Kwartalny | EBI | 34/2017
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Leszek Forytta - Prezes Zarządu
  • Michał Krzyżanowski - Członek Zarządu


Załączniki:

Graphic_SA_RAPORT_3Q2017