Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

23-11-2017 17:30:57 | Bieżący | EBI | 35/2017
Spółka GRAPHIC S.A. niniejszym informuje, że w dniu 22.11.2017 r. Prezes Zarządu Leszek Forytta złożył rezygnację z pełnionej funkcji z przyczyn osobistych, ze skutkiem na dzień zgłoszenia.

Postawa prawna:

§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Michał Krzyżanowski - Prezes Zarządu