Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

23-11-2017 17:38:51 | Bieżący | EBI | 36/2017
Spółka GRAPHIC S.A. niniejszym informuje, że w związku ze złożoną w dniu 22.11.2017 r. rezygnacją z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Leszka Foryttę, Rada Nadzorcza w dniu 23.11.2017 r. podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki, zgodnie z którą od dnia 23.11.2017 r. Zarząd będzie jednoosobowy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powierzenia od dnia 23.11.2017 r. Członkowi Zarządu, tj. Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

Równocześnie Spółka wskazuje, że życiorys nowego Prezesa Zarządu- Michała Krzyżanowskiego- został opublikowany w dniu 17.10.2017 r. w raporcie nr 32/2017 zamieszczonym w Serwisie Zamkniętym GPW.

Postawa prawna:

§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Michał Krzyżanowski - Prezes Zarządu