Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i obligacji serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

28-11-2017 17:03:15 | Bieżący | EBI | 20/2017
Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za czwarty okres odsetkowy w łącznej kwocie 76.000 złotych oraz terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD0920 za pierwszy okres odsetkowy w łącznej kwocie 66.900 złotych. Wszelkie płatności odsetek są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu