Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy inwestycyjnej z MG Group S.A. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. (PLTLMDC00018)

29-11-2017 17:24:37 | Bieżący | ESPI | 26/2017
oRB_ASO: Zawarcie umowy inwestycyjnej z MG Group S.A.

PAP
Data: 2017-11-29

Firma: TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-29
Skrócona nazwa emitenta
TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie umowy inwestycyjnej z MG Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 28 listopada 2017 r. Spółka zawarła z firmą MG Group S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie _"MG"_ Umowę Inwestycyjną _"Umowa"_, której jednym z najważniejszych celów jest stworzenie, rozwój i dystrybucja innowacyjnego rozwiązania technologicznego w zakresie opisywania badań EKG wraz z algorytmami ułatwiającymi pracę lekarzy.

MG to spółka działająca na rynku projektowania i tworzenia systemów informatycznych z zakresu telemedycyny. MG stworzyła m.in. innowacyjną Platformę Telemedyczną _"Platforma"_, dzięki której podmioty świadczące usługi medyczne mogą oferować pacjentom usługi zapewniające bezpieczeństwo, szybką pomoc w nagłych, nieprzewidzianych wypadkach oraz ułatwiony dostęp do opieki lekarskiej 24h na dobę. Platforma pozwala na stały kontakt z lekarzem, poprzez możliwość wysłania badań przez pacjenta przy pomocy aplikacji mobilnej i współpracujących urządzeń pomiarowych oraz zwrotne otrzymanie zaleceń specjalisty.

Celem Stron jest połączenie wybranych, uzupełniających się kompetencji, zasobów, aktywów oraz posiadanego know-how w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego _"Przedsięwzięcie"_ polegającego na stworzeniu modułu telekardiologicznego do Platformy _"Moduł"_.

Strony, w oparciu m.in. o Platformę i Moduł, mają zamiar tworzyć, rozwijać i dystrybuować innowacyjne usługi i produkty telemedyczne, które wsparte będą algorytmami zapewniającymi nie tylko efektywną pracę lekarzy, ale i konkurencyjną funkcjonalność oferowanych rozwiązań. Przedsięwzięcie realizowane będzie za pośrednictwem spółki celowej pod nazwą Telemedyczne Systemy Informatyczne Sp. z o.o. _"TSI"_, w której Strony Umowy będą jedynymi udziałowcami, posiadającymi odpowiednio po 50% udziałów w kapitale zakładowym.

Prawa autorskie do utworów wytworzonych przez TSI w ramach rozwoju Platformy oraz Modułu we współpracy z MG lub innymi wykonawcami będą własnością TSI.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Realizacja Przedsięwzięcia pozwoli Emitentowi na znaczące zwiększenie stopnia innowacyjności prowadzonej działalności, unowocześnienie oferty produktowej i usługowej, a także poprawę jakości
i efektywności świadczonych usług. W połączeniu z posiadanymi zasobami, doświadczeniem, know-how czy bazą Klientów realizacja Przedsięwzięcia w ocenie Zarządu ma szansę w efekcie przynieść zadowalające korzyści ekonomiczne dla Spółki i jej Akcjonariuszy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-29 Szymon Bula Prezes Zarządu
2017-11-29 Łukasz Bula Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
Tytul Zawarcie umowy inwestycyjnej z MG Group S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-142
Miasto Katowice
Ulica Modelarska
Nr 12
Tel. +48 (32) 376 14 55
Fax +48 (32) 376 14 59
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-11-29
Rok biezacy 2017
Numer 26
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.