Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. (PLTLMDC00018)

12-12-2017 20:46:59 | Bieżący | ESPI | 29/2017
oRB-W_ASO: Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

PAP
Data: 2017-12-12

Firma: TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • TMP_AKCJE_NABYCIE_KNF.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • TMP_AKCJE_NABYCIE_KNF1_.jpeg
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 29 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-12-12
  Skrócona nazwa emitenta
  TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
  Temat
  Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 12 grudnia 2017 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach zawartych w odniesieniu do akcji Spółki _nabycie akcji Spółki_ przez Członka Rady Nadzorczej, tj. z osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce _w rozumieniu Rozporządzenia MAR_.
  Treść otrzymanego przez Emitenta powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  TMP_AKCJE_NABYCIE_KNF.pdf
  TMP_AKCJE_NABYCIE_KNF1_.jpeg

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-12-12 Szymon Bula Prezes Zarządu
  2017-12-12 Łukasz Bula Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
  Tytul Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-560
  Miasto Katowice
  Ulica Ligocka
  Nr 103
  Tel. +48 (32) 376 14 55
  Fax +48 (32) 376 14 59
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2017-12-12
  Rok biezacy 2017
  Numer 29
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.