Raporty Spółek ESPI/EBI

Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Assetus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi. ASSETUS S.A. (PLASSTS00012)

12-12-2017 20:51:22 | Bieżący | ESPI | 41/2017
oRB_ASO: Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Assetus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.

PAP
Data: 2017-12-12

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-12
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Assetus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej "Emitent"_ w nawiązaniu do raportów 11/2017, 25/2017, 33/2017, 39/2017 informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego dla Sądu Śródmieście w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o oddaleniu wniosku złożonego przez p. Adama Mariańskiego o ogłoszenie upadłości Assetus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-12 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Assetus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.
Sektor
Kod
Miasto Łódź
Ulica Sienkiewicza
Nr 82/84
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-12-12
Rok biezacy 2017
Numer 41
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.