Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie Członka Rady Administrującej HYDROPRESS SE (GB00B42V2T10)

14-12-2017 15:04:40 | Bieżący | EBI | 18/2017
Rada Administrująca Hydropress SE ('Emitent'), iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 grudnia 2017 roku podjęło uchwałę nr 8 odwołało Pana Adama Załuckiego z funkcji Członka Rady Administrującej. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa Prawna
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznik nr 3 Regulaminu AS

  • Bartłomiej Herodecki - Dyrektor Wykonawczy