Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członka Rady Administrująca HYDROPRESS SE (GB00B42V2T10)

14-12-2017 15:13:56 | Bieżący | EBI | 19/2017
Rada Administrująca Hydropress SE ('Emitent') informuje, iż na podstawie Uchwały nr 9 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 grudnia 2017 roku, w skład Rady Administrującej został powołany Pan Mateusz Szewczyk.
Pan Mateusz Szewczyk posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie importu oraz eksportu dóbr typu FMCG ze szczególnym naciskiem na obszar logistyki i dostaw, e-commerce. Pan Mateusz Szewczyk posiada także praktyczne doświadczenie w zakresie sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeniowych.
Pan Mateusz Szewczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Emitenta
Pan Mateusz Szewczyk nie był skazany prawomocnie za przestępstwo oszusta ani nie otrzymał zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Mateusz Szewczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Podstawa Prawna
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznik nr 3 Regulaminu AS

  • Bartłomiej Herodecki - Dyrektor Wykonawczy