Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu APANET S.A. (PLAPANT00017)

14-12-2017 16:38:09 | Bieżący | ESPI | 14/2017
oRB-W_ASO: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

PAP
Data: 2017-12-14

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • apa_zaw_art69_dkarolak_pow_5_proc_20171212.pdf.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 14 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-12-14
  Skrócona nazwa emitenta
  APANET S.A.
  Temat
  Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki APANET S.A. informuje, iż w dniu 14 grudnia 2017 r. do siedziby spółki wpłynęło od Pana Dariusza Karolaka zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki APANET S.A.

  Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  apa_zaw_art69_dkarolak_pow_5_proc_20171212.pdf.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APANET S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  51-416 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Kwidzyńska 4 lok. 11
  _ulica_ _numer_
  +48 608 511 162
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  8971780588
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-12-14 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APANET S.A.
  Tytul Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 51-416
  Miasto Wrocław
  Ulica Kwidzyńska
  Nr 4 lok. 11
  Tel. +48 608 511 162
  Fax
  e-mail
  NIP 8971780588
  REGON
  Data sporzadzenia 2017-12-14
  Rok biezacy 2017
  Numer 14
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.