Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą 01CYBERATON Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

18-12-2017 16:27:43 | Bieżący | EBI | 20/2017
Zarząd 01Cyberaton S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 roku rozwiązaniu uległa umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect zawarta z EBC Solicitors S.A.

Przedmiotem ww. umowy było świadczenie przez EBC Solicitors S.A. na rzecz Emitenta następujących usług:
1. współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,
2. bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Marzenna Aleksandrowicz - Prezes Zarządu