Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 01CYBERATON Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

18-12-2017 16:30:58 | Bieżący | EBI | 21/2017
Zarząd 01Cyberaton S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 15grudnia 2017 roku zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. siedzibą w Warszawie (?Kancelaria?).

Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Kancelarię na rzecz Emitenta następujących usług:
1. współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,
2. bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Marzenna Aleksandrowicz - Prezes Zarządu