Raporty Spółek ESPI/EBI

Opinia biegłego rewidenta o wycenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa WOLFS CORPORATION S.A. oraz opinia Zarządu Spółki GRAPHIC S.A. GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

18-12-2017 18:22:49 | Bieżący | ESPI | 20/2017
oRB-W_ASO: Opinia biegłego rewidenta o wycenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa WOLFS CORPORATION S.A. oraz opinia Zarządu Spółki GRAPHIC S.A.

PAP
Data: 2017-12-18

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
 • Oszacowanie_wartosci_WOLFS_CORPORATION.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Wycena_srodkow_trwalych_Wolfs_Corporation_S.A..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • OPERAT_Chorzow,_ul_3-go_Maja_47.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • OPERAT_Chorzow,_ul_Hutnicza_2.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • OPERAT_Chorzow,_ul_Truchana_31.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • OPERAT_SZACUNKOWY_-_Katowice,_ul._Franciszkanska_31.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • OPERAT_SZACUNKOWY_-_Katowice,_ul._Panewnicka_360.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Graphic_opinia_zarzadu_-_pozbawienie_prawa_poboru.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 20 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-12-18
  Skrócona nazwa emitenta
  GRAPHIC S.A.
  Temat
  Opinia biegłego rewidenta o wycenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa WOLFS CORPORATION S.A. oraz opinia Zarządu Spółki GRAPHIC S.A.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje w załączeniu opinię biegłego rewidenta o wycenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa WOLFS CORPORATION S.A. z siedzibą w Chorzowie wraz z załącznikami oraz opinię Zarządu Spółki GRAPHIC S.A. uzasadniającą przyczyny pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji.
  Załączniki
  Plik Opis
  Oszacowanie_wartosci_WOLFS_CORPORATION.pdf
  Wycena_srodkow_trwalych_Wolfs_Corporation_S.A..pdf
  OPERAT_Chorzow,_ul_3-go_Maja_47.pdf
  OPERAT_Chorzow,_ul_Hutnicza_2.pdf
  OPERAT_Chorzow,_ul_Truchana_31.pdf
  OPERAT_SZACUNKOWY_-_Katowice,_ul._Franciszkanska_31.pdf
  OPERAT_SZACUNKOWY_-_Katowice,_ul._Panewnicka_360.pdf
  Graphic_opinia_zarzadu_-_pozbawienie_prawa_poboru.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  GRAPHIC S.A. Media _med_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-105 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Węglowa 7
  _ulica_ _numer_
  032 254 97 73 032 254 97 73
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  634 277 35 30
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
  Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
  Tytul Opinia biegłego rewidenta o wycenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa WOLFS CORPORATION S.A. oraz opinia Zarządu Spółki GRAPHIC S.A.
  Sektor Media (med)
  Kod 40-105
  Miasto Katowice
  Ulica Węglowa
  Nr 7
  Tel. 032 254 97 73
  Fax 032 254 97 73
  e-mail
  NIP 634 277 35 30
  REGON
  Data sporzadzenia 2017-12-18
  Rok biezacy 2017
  Numer 20
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.