Raporty Spółek ESPI/EBI

Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2017r. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. (PLTLMDC00018)

20-12-2017 21:31:47 | Bieżący | ESPI | 30/2017
oRB_ASO: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2017r.

PAP
Data: 2017-12-20

Firma: TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-20
Skrócona nazwa emitenta
TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
Temat
Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2017r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A., zgodnie ze zobowiązaniem do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych przychodów, informuje, że:

- skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w XI.2017r. wyniosły 413,3 tys. PLN, co oznacza spadek o 11,3% wobec XI.2016r.
- skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. narastająco w XI.2017r. wyniosły 4.963,0 tys. PLN, co oznacza wzrost o 1,5% wobec XI.2016r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-20 Szymon Bula Prezes Zarządu
2017-12-20 Łukasz Bula Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
Tytul Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2017r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-560
Miasto Katowice
Ulica Ligocka
Nr 103
Tel. +48 (32) 376 14 55
Fax +48 (32) 376 14 59
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-12-20
Rok biezacy 2017
Numer 30
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.