Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC S.A. w dniu 22.12.2017 r. GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

29-12-2017 13:03:54 | Bieżący | ESPI | 22/2017
oRB-W_ASO: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC S.A. w dniu 22.12.2017 r.

PAP
Data: 2017-12-29

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • GRAPHIC-_nzw_z_22.12.2017_r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 22 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-12-29
  Skrócona nazwa emitenta
  GRAPHIC S.A.
  Temat
  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC S.A. w dniu 22.12.2017 r.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd GRAPHIC S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 grudnia 2017 r. podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu
  Załączniki
  Plik Opis
  GRAPHIC-_nzw_z_22.12.2017_r.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
  Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
  Tytul Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC S.A. w dniu 22.12.2017 r.
  Sektor Media (med)
  Kod 40-105
  Miasto Katowice
  Ulica Węglowa
  Nr 7
  Tel. 032 254 97 73
  Fax 032 254 97 73
  e-mail
  NIP 634 277 35 30
  REGON
  Data sporzadzenia 2017-12-29
  Rok biezacy 2017
  Numer 22
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.