Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku HYDROPRESS SE (GB00B42V2T10)

03-01-2018 09:17:37 | Bieżący | EBI | 2/2018
Rada Administrująca Hydropress SE informuje, że raporty kwartalne Spółki w roku 2018 będą przekazane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 – 12 lutego 2018 r.

2. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 9 maja 2018r.
3. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – 9 sierpnia 2018r.
4. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 8 października 2018 r.
5. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 roku – 31 maja 2018 r.Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 pkt 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Bartłomiej Herodecki - CEO