Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania 01CYBERATON S.A. (PLVCAOC00015)

05-01-2018 16:12:19 | Bieżący | ESPI | 1/2018
oRB-W_ASO: Zmiana stanu posiadania

PAP
Data: 2018-01-05

Firma: 01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Scan_20180105_154245.jpg
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-01-05
  Skrócona nazwa emitenta
  01CYBERATON S.A.
  Temat
  Zmiana stanu posiadania
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje o powzięciu przez Emitenta informacji od Pana Jacka Franasika _"Akcjonariusz"_, który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: "Ustawa o ofercie"_, zawiadomił, iż dokonał transakcji zbycia 10.869.940 akcji Spółki.

  Akcjonariusz poinformował, iż w wyniku transakcji pakietowej zawartej na rynku NewConnect w dniu 20 grudnia 2017 r. Akcjonariusz zbył 10 869 940 akcji Spółki.

  Przed transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 10 869 940 akcji stanowiących łącznie 9,08% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po transakcji Akcjonariusz nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

  Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, że w wyniku wyżej wymienionej transakcji zależna od Akcjonariusza w 100% spółka Max Welt Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze nabyła 10 869 940 akcji Spółki.

  Przed transakcją spółka Max Welt Holdings Ltd. nie posiadała akcji Spółki.

  W wyniku powyższej transakcji Max Welt Holdingd Ltd. posiada 10 869 940 akcji stanowiących łącznie 9,08% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  W związku z powyższym Akcjonariusz poinformował, że aktualnie za pośrednictwem spółki Max Welt Holdings Ltd posiada 10 869 940 akcji stanowiących łącznie 9,08% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Akcjonariusz poinformował, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

  Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Marzenna Aleksandrowicz – Prezes Zarządu
  Załączniki
  Plik Opis
  Scan_20180105_154245.jpg Scan zawiadomienia

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  01CYBERATON S.A. Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-195 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Zygmunta Słomińskiego 15 504
  _ulica_ _numer_
  +48 22 758 30 03 +48 22 758 30 03
  _telefon_ _fax_
  01c@01c.eu www.01cyberaton.eu
  _e-mail_ _www_
  525-241-27-27 141220241
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-01-05 Marzenna Aleksandrowicz Prezes Zarządu Marzenna Aleksandrowicz


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta 01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta 01CYBERATON S.A.
  Tytul Zmiana stanu posiadania
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 00-195
  Miasto Warszawa
  Ulica Zygmunta Słomińskiego 15
  Nr 504
  Tel. +48 22 758 30 03
  Fax +48 22 758 30 03
  e-mail 01c@01c.eu
  NIP 525-241-27-27
  REGON 141220241
  Data sporzadzenia 2018-01-05
  Rok biezacy 2018
  Numer 1
  adres www www.01cyberaton.eu
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.