Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018 01CYBERATON Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

12-01-2018 10:07:40 | Bieżący | EBI | 1/2018
Zarząd 01 Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako ?Spółka?, ?Emitent?) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
-raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. ? 14 lutego 2018 r.,
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. ? 15 maja 2018 r.,
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. ? 14 sierpnia 2018 r.,
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. ? 14 listopada 2018 r.,
- raport okresowy roczny za 2017 r. ? 30 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marzenna Aleksandrowicz - Prezes Zarządu

  • Marzenna Aleksandrowicz - Prezes Zarządu