Raporty Spółek ESPI/EBI

Wypowiedzenie Umowy. Assetus Spółka Akcyjna (PLASSTS00012)

12-01-2018 11:52:17 | Bieżący | EBI | 1/2018
Zarząd Spółki Assetus S.A. (dalej Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 11 stycznia 2018r. otrzymał informację o wypowiedzeniu przez spółkę Platinium Investment Sp. z o.o. umowy z dnia 01.09.2017r. o świadczenie usług w zakresie doradztwa gospodarczego zawartej ze spółką Platinium Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na czynności doradcze w zakresie pełnienia przez spółkę Platinium Investment Sp. z o.o. czynności Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie , ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2017r. w związku z wykreśleniem spółki Platinium Investment Sp. z o.o. z listy Autoryzowanych Doradców prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie .

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu