Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o transakcjach sprzedaży akcji ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

15-11-2010 16:07:09 | Bieżący | ESPI | 13/2010
oRB_ASO: Informacja o transakcjach sprzedaży akcji

PAP
Data: 2010-11-15

Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-15
Skrócona nazwa emitenta
ALUMAST S.A.
Temat
Informacja o transakcjach sprzedaży akcji
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Alumast S.A w upadłości układowej informuje, iż 15 listopada 2010 roku otrzymał komunikat o sprzedaży akcji Spółki o następującej treści:
"Ja niżej podpisany Adam Guz, jako Członek Rady Nadzorczej Alumast SA, działając na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi _Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538_ informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. spółka KDG Invest Limited dokonała następującej transakcji:
•w dniu 8 listopada 2010 roku sprzedała 84 000 szt. akcji spółki Alumast SA za 3,00 zł _trzy złote 00/100_ za każdą akcję. Transakcja odbyła się w ramach transakcji pakietowej na rynku NewConnect.
Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż Spółka dokonująca transakcji KDG Invest Limited jest blisko ze mną związana _jestem Dyrektorem Generalnym w KDG Invest Limited_, a jednocześnie jestem Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta spółki Alumast SA."

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ALUMAST S.A. met
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
44-300 Wodzisław Śląski
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marklowicka 30a
_ulica_ _numer_
32 4560248 32 4554725
_telefon_ _fax_
info@alumast.eu www.alumast.eu
_e-mail_ _www_
647-22-13-249 276766892
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-15 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu
2010-11-15 Beata Hut Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ALUMAST S.A.
Tytul Informacja o transakcjach sprzedaży akcji
Sektor met
Kod 44-300
Miasto Wodzisław Śląski
Ulica Marklowicka
Nr 30a
Tel. 32 4560248
Fax 32 4554725
e-mail info@alumast.eu
NIP 647-22-13-249
REGON 276766892
Data sporzadzenia 2010-11-15
Rok biezacy 2010
Numer 13
adres www www.alumast.eu
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.