Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja o nabyciu nieruchomości przez Zarząd Spółki GRAPHIC S.A. GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

16-01-2018 14:57:52 | Bieżący | ESPI | 1/2018
oRB_ASO: Decyzja o nabyciu nieruchomości przez Zarząd Spółki GRAPHIC S.A.

PAP
Data: 2018-01-16

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-16
Skrócona nazwa emitenta
GRAPHIC S.A.
Temat
Decyzja o nabyciu nieruchomości przez Zarząd Spółki GRAPHIC S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GRAPHIC S.A. podjął decyzję o nabyciu nieruchomości w Gdyni, przy ul. Inżynierskiej 6, z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu i sprzedaży wysokiej klasy apartamentów. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w bieżącym roku a rozpoczęcie sprzedaży w 2019.
W związku z powyższym Zarząd GRAPHIC S.A. skierował do Rady Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na zakup wyżej opisanej nieruchomości.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GRAPHIC S.A. Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-105 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Węglowa 7
_ulica_ _numer_
032 254 97 73 032 254 97 73
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
634 277 35 30
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
Tytul Decyzja o nabyciu nieruchomości przez Zarząd Spółki GRAPHIC S.A.
Sektor Media (med)
Kod 40-105
Miasto Katowice
Ulica Węglowa
Nr 7
Tel. 032 254 97 73
Fax 032 254 97 73
e-mail
NIP 634 277 35 30
REGON
Data sporzadzenia 2018-01-16
Rok biezacy 2018
Numer 1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.