Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy objęcia akcji i umowy przeniesienia aportu GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

19-01-2018 22:12:37 | Bieżący | ESPI | 4/2018
oRB_ASO: Podpisanie umowy objęcia akcji i umowy przeniesienia aportu

PAP
Data: 2018-01-19

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-19
Skrócona nazwa emitenta
GRAPHIC S.A.
Temat
Podpisanie umowy objęcia akcji i umowy przeniesienia aportu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Graphic S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2018r. roku zawarta została ze Spółką Wolfs Corporation S.A. umowa objęcia przez Wolfs Corporation S.A. akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł za akcję, w łącznej ilości 2.727.500 sztuk akcji za cenę 2,00 zł za akcję, tj. łącznie za cenę 5.455.000,00 zł zł, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Graphic S.A.

W tym samy dniu tj. 19 stycznia 2018r., aktem notarialnym Repertorium A 452/2018 sporządzonym przez Notariusza Mirosława Szurę w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Granicznej 29/102 nastąpiło wniesie przez spółkę Wolfs Corporation S.A. do spółki Graphic S.A. aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na pokrycie przedmiotowych akcji.

Przedmiot wkładu przedstawiony został w raporcie bieżącym EBI nr 3/2018 z dnia 19 stycznia 2018r. w przedmiocie zakończenia subskrypcji prywatnej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
Tytul Podpisanie umowy objęcia akcji i umowy przeniesienia aportu
Sektor Media (med)
Kod 40-105
Miasto Katowice
Ulica Węglowa
Nr 7
Tel. 032 254 97 73
Fax 032 254 97 73
e-mail
NIP 634 277 35 30
REGON
Data sporzadzenia 2018-01-19
Rok biezacy 2018
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.