Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do u działu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAPHIC S.A. z dnia 22 grudnia 2017r., odbywającym się po przerwie, w dniu 19 stycznia 2018r. GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

19-01-2018 22:19:12 | Bieżący | ESPI | 5/2018
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do u działu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAPHIC S.A. z dnia 22 grudnia 2017r., odbywającym się po przerwie, w dniu 19 stycznia 2018r.

PAP
Data: 2018-01-19

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-19
Skrócona nazwa emitenta
GRAPHIC S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do u działu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAPHIC S.A.
z dnia 22 grudnia 2017r., odbywającym się po przerwie, w dniu 19 stycznia 2018r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAPHIC S.A zwołanym na dzień 22 grudnia 2017r., odbywającym się po przerwie, w dniu 19 stycznia 2018r. z określeniem akcji głosów z akcji przysługujących każdemu z nich.
1. Leszek Forytta
Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 3.000.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6.000.000
Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu _%_: 100,00
Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 91,00

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do u działu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAPHIC S.A. z dnia 22 grudnia 2017r., odbywającym się po przerwie, w dniu 19 stycznia 2018r.
Sektor Media (med)
Kod 40-105
Miasto Katowice
Ulica Węglowa
Nr 7
Tel. 032 254 97 73
Fax 032 254 97 73
e-mail
NIP 634 277 35 30
REGON
Data sporzadzenia 2018-01-19
Rok biezacy 2018
Numer 5
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.