Raporty Spółek ESPI/EBI

Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2017r. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. (PLTLMDC00018)

20-01-2018 17:56:42 | Bieżący | ESPI | 1/2018
oRB_ASO: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2017r.

PAP
Data: 2018-01-20

Firma: TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-20
Skrócona nazwa emitenta
TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
Temat
Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2017r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A., zgodnie ze zobowiązaniem do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych przychodów, informuje, że:

- skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w XII.2017r. wyniosły 390,3 tys. PLN, co oznacza spadek o 18,1% wobec XII.2016r.
- skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. narastająco w XII.2017r. wyniosły 5.353,4 tys.PLN, co oznacza spadek o 0,3% wobec XII.2016r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-142 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Modelarska 12
_ulica_ _numer_
+48 _32_ 376 14 55 +48 _32_ 376 14 59
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-20 Szymon Bula Prezes Zarządu
2018-01-20 Łukasz Bula Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
Tytul Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2017r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-142
Miasto Katowice
Ulica Modelarska
Nr 12
Tel. +48 (32) 376 14 55
Fax +48 (32) 376 14 59
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2018-01-20
Rok biezacy 2018
Numer 1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.