Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji Raportów Okresowych w 2018r. Assetus Spółka Akcyjna (PLASSTS00012)

22-01-2018 11:43:39 | Bieżący | EBI | 2/2018
Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent"), działając zgodnie z § 6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na New Connect - podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku:

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku w dniu 14 lutego 2018 roku
Raport roczny za 2017 rok w dniu 25 kwietnia 2018 roku
Raport okresowy za I kwartał 2018 roku w dniu 14 maja 2018 roku
Raport okresowy za II kwartał 2018 roku w dniu 14 sierpnia 2018 roku
Raport okresowy za III kwartał 2018 roku w dniu 14 listopada 2018 roku

Emitent informuje jednocześnie, że ewentualne zmiany terminów publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących zgodnie z § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect"


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu