Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. T-Bull Spółka Akcyjna (PLTBULL00024)

22-01-2018 14:23:22 | Bieżący | EBI | 1/2018
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym przekazuje daty publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:
- raport roczny za 2017 r. - 21.03.2018 r.
- raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15.05.2018 r.,
- raport kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14.08.2018 r.,
- raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14.11.2018 r.

Działając w trybie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin ASO"), Spółka nie będzie sporządzała ani publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.

Ewentualne zmiany powyższych terminów, zgodnie z Regulaminem ASO, będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO: "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu