Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I Kwartał 2011 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

14-05-2011 13:49:32 | Kwartalny | EBI | 10/2011
Zarząd ASSETUS S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. W załączeniu treść raportu.  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport_kwartalny_za_I_kwartal_2011r_ASSETUS