Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za III kwartał 2010 r. - wraz z załącznikiem Invest Remex Spółka Akcyjna (PLINVRM00017)

15-11-2010 14:14:48 | Kwartalny | EBI | 27/2010
Zarząd Invest Remex S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Borowski - Prezes Zarządu
  • Tomasz Kowalik - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport Kwartalny III