Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018r. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

26-01-2018 14:57:02 | Bieżący | EBI | 5/2018
Zarząd Spółki GRAPHIC S.A. (Emitent) przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych Spółki w 2018 roku:
Raporty kwartalne:
- raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku: w dniu 14 lutego 2018 roku,
- raport kwartalny za I kwartał 2018 roku: w dniu 15 maja 2018 roku,
- raport kwartalny za II kwartał 2018 roku: w dniu 14 sierpnia 2018 roku,
- raport kwartalny za III kwartał 2018 roku: w dniu 14 listopada 2018 roku.
Raport roczny Spółki za rok 2017 zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2018 roku.
Ewentualne zmiany terminów przekazania raportów okresowych zostaną przekazane przez Emitenta w formie raportu bieżącego w terminach określonych w Regulaminie ASO.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Krzyżanowski - Prezes Zarządu