Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowa nabycia nieruchomości przez spółkę zależną GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

26-01-2018 15:03:07 | Bieżący | ESPI | 7/2018
oRB_ASO: Umowa nabycia nieruchomości przez spółkę zależną

PAP
Data: 2018-01-26

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-26
Skrócona nazwa emitenta
GRAPHIC S.A.
Temat
Umowa nabycia nieruchomości przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki GRAPHIC S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 26 stycznia 2018 roku, w związku wyrażeniem przez Radę Nadzorczą w uchwale z dnia 22 stycznia 2018r. zgody na przedmiotową transakcję, Emitent zawarł z osobą fizyczną umowę nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Inżynierskiej nr 6 w Gdyni, o powierzchni 436 m kw., o której zamiarze nabycie Emitent informował w 1/2018 z dnia 16 stycznia 2018r. Ostateczna cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości została ustalona na kwotę 400 tys. zł.

Nieruchomość nabyta została w związku z zamiarem realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu apartamentów z przeznaczeniem na sprzedaż oraz wynajem. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w I półroczu bieżącego roku.

Umowa została przez Zarząd zakwalifikowana jako informacja poufna, w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR ze względu na znaczną w skali Spółki wartość transakcji oraz wielkość i wartość całego projektu, która szacowana jest na łączoną kwotę ok. 1,5 mln zł.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GRAPHIC S.A. Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-105 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Węglowa 7
_ulica_ _numer_
032 254 97 73 032 254 97 73
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
634 277 35 30
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
Tytul Umowa nabycia nieruchomości przez spółkę zależną
Sektor Media (med)
Kod 40-105
Miasto Katowice
Ulica Węglowa
Nr 7
Tel. 032 254 97 73
Fax 032 254 97 73
e-mail
NIP 634 277 35 30
REGON
Data sporzadzenia 2018-01-26
Rok biezacy 2018
Numer 7
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.