Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy z Salwix Sp. z o.o. Assetus Spółka Akcyjna (PLASSTS00012)

29-01-2018 13:04:07 | Bieżący | EBI | 3/2018
Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (?Emitent?) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2018 roku podpisał umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy dla Emitenta od dnia 29 stycznia 2018 r. z Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Zakres umowy dotyczy pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy w ramach współdziałania z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy NewConnect ze spółką Salwix Sp. z o.o. zostało dokonane w związku z nałożonym na spółkę obowiązkiem zgodnie Uchwałą Nr 876/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 03 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu