Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

30-01-2018 10:20:54 | Bieżący | EBI | 1/2018
Zarząd Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 8 lutego 2018 r.
- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 9 maja 2018 r.
- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - 13 sierpnia 2018 r.
- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 8 listopada 2018 r.
- Jednostkowy raport roczny za rok 2017 - 20 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Żurkowski - Prezes Zarządu