Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport pobrań gier Spółki za styczeń 2018 r. T-BULL S.A. (PLTBULL00024)

12-02-2018 10:20:02 | Bieżący | ESPI | 3/2018
oRB_ASO: Raport pobrań gier Spółki za styczeń 2018 r.

PAP
Data: 2018-02-12

Firma: T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Raport pobrań gier Spółki za styczeń 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej "Spółka"_ przekazuje dane dotyczące pobrań gier Spółki:

- liczba pobrań w styczniu 2018 r.: 6,5 mln;
- łączna skumulowana liczba pobrań do dnia 31.01.2018 r.: 300,5 mln.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
T-BULL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-445 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szczęśliwa 33/6/B.14
_ulica_ _numer_
795 630 974
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8992714800 021496967
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-12 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski
2018-02-12 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta T-BULL S.A.
Tytul Raport pobrań gier Spółki za styczeń 2018 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 53-445
Miasto Wrocław
Ulica Szczęśliwa
Nr 33/6/B.14
Tel. 795 630 974
Fax
e-mail
NIP 8992714800
REGON 021496967
Data sporzadzenia 2018-02-12
Rok biezacy 2018
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.