Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport Kwartalny za 4 kwartał 2017r. Assetus Spółka Akcyjna (PLASSTS00012)

14-02-2018 12:46:38 | Kwartalny | EBI | 4/2018
Zarząd Assetus S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje Raport Kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za 4 kwartał 2017 roku. W załączeniu treść raportu.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Assetus raport za IV kwartał 2017