Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

14-02-2018 18:12:25 | Kwartalny | EBI | 6/2018
Zarząd Graphic S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Michał Krzyżanowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Graphic_SA_RAPORT_4Q2017