Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 22 marca 2018 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

23-03-2018 10:02:10 | Bieżący | EBI | 11/2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 22 marca 2018 r.
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S.A. odbytym w dniu 22 marca 2018 r. posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu:

1. STICHTING GA VOOR GROEN, której przysługiwało 4 009 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 56,01 % w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 20,05 % ogólnej liczby głosów.
2. Jacob Rokus Brouwer, któremu przysługiwało 2 939 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 41,06 % w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 14,70 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu