Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny Spółki za 2017 rok SPARK VC SPÓŁKA AKCYJNA (PLRKLMF00010)

01-06-2018 08:22:55 | Roczny | EBI | 7/2018
Zarząd Spółki Spark VC S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2017 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Dominik Dymecki - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny Spark VC 2017

Sprawozdanie Finansowe Spark VC 2017

Sprawozdanie z badania SPARK VC 2017