Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał 71MEDIA S.A. (PL71MDA00018)

01-06-2018 18:19:09 | Bieżący | ESPI | 1/2018
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał

PAP
Data: 2018-06-01

Firma: 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • 71M_ogloszenie_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 71M_projekty_uchwal_ZWZ_za_2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 71M_ZWZ_formularz.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-06-01
  Skrócona nazwa emitenta
  71MEDIA S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_ działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

  W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.
  Załączniki
  Plik Opis
  71M_ogloszenie_ZWZ.pdf Treść ogłoszenia
  71M_projekty_uchwal_ZWZ_za_2017.pdf Projekty uchwał
  71M_ZWZ_formularz.pdf Wzór pełnomocnictwa

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  71MEDIA S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  53-505 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Lelewela 4
  _ulica_ _numer_
  +48 71 343 26 15 +48 71 341 62 13
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  8971795331 022313070
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta 71MEDIA S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał
  Sektor
  Kod 53-505
  Miasto Wrocław
  Ulica Lelewela
  Nr 4
  Tel. +48 71 343 26 15
  Fax +48 71 341 62 13
  e-mail
  NIP 8971795331
  REGON 022313070
  Data sporzadzenia 2018-06-01
  Rok biezacy 2018
  Numer 1
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.