Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie znaczącej umowy z Vectra SA Suntech Spółka Akcyjna (PLSNTCH00012)

06-12-2010 12:39:40 | Bieżący | EBI | 61/2010
Zarząd Spółki Suntech S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 06.12.2010 r. otrzymał umowę od operatora VECTRA, której przedmiotem jest dwuletnia umowa serwisowa na dostarczone oprogramowanie Suntech. VECTRA, drugi pod względem liczby abonentów dostawca usług triple play (telewizja, Internet i telefon) w Polsce, pracuje w oparciu o stworzony przez Suntech, zintegrowany system Billing & CRM, od 2006 roku. Otrzymana umowa reguluje kwestie dalszej współpracy pomiędzy firmami, określając jej warunki na najbliższe dwa lata. Wartość kontraktu objęta jest poufnością. Umowa została uznana za znaczącą z racji na jej wartość oraz długoterminowy charakter.

Podstawa prawna: § 6 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. ,,Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

  • Piotr Saczuk - Prezes Zarządu
  • Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu