Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o liczbie akcji nabytych przez Akcjonariuszy w wezwaniu na akcje Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie oraz o procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

04-06-2018 21:17:39 | Bieżący | ESPI | 7/2018
oRB-W_ASO: Informacja o liczbie akcji nabytych przez Akcjonariuszy w wezwaniu na akcje Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie oraz o procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania

PAP
Data: 2018-06-04

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • zawiadomienie_JG.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zawiadomienie_KD.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zawiadomienie_MG.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • zawiadomienie_MM.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-06-04
  Skrócona nazwa emitenta
  CALESCO S.A.
  Temat
  Informacja o liczbie akcji nabytych przez Akcjonariuszy w wezwaniu na akcje Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie oraz o procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie _ dalej : Spółka , Emitent _ informuje ,że w dniu dzisiejszym tj. 4 czerwca 2018 roku do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia od akcjonariuszy : Jacka Gryczki, Macieja Gryczki , Marii Majewskiej i Krzysztofa Dokowskiego sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  Zawiadomienia informują o liczbie akcji nabytych w wezwaniu z dnia 5.04.2018 r. oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania na sprzedaż akcji Spółki Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie.
  Zawiadomienia w załącznikach.

  Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1639 ze zm._
  Załączniki
  Plik Opis
  zawiadomienie_JG.pdf
  Zawiadomienie_KD.pdf
  Zawiadomienie_MG.pdf
  zawiadomienie_MM.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta CALESCO S.A.
  Tytul Informacja o liczbie akcji nabytych przez Akcjonariuszy w wezwaniu na akcje Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie oraz o procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania
  Sektor Przemysł inne (pin)
  Kod 70-850
  Miasto Szczecin
  Ulica Tczewska
  Nr 32
  Tel. (91) 469 08 75
  Fax (91) 471 21 15
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2018-06-04
  Rok biezacy 2018
  Numer 7
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.