Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie (łącznie bezpośrednio i pośrednio) progu 90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 71MEDIA S.A. (PL71MDA00018)

11-07-2018 16:37:59 | Bieżący | ESPI | 7/2018
oRB-W_ASO: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie (łącznie bezpośrednio i pośrednio) progu 90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

PAP
Data: 2018-07-11

Firma: 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 71M_JS_PHI__lacznie__zaw_art_69_2018_07_10.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-07-11
  Skrócona nazwa emitenta
  71MEDIA S.A.
  Temat
  Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie _łącznie bezpośrednio i pośrednio_ progu 90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zgodnie z art. 70 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 11 lipca 2018 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Jakuba Suchanka o zmianie stanu posiadanego _łącznie bezpośrednio oraz pośrednio poprzez podmiot zależny Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu_ udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

  Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  71M_JS_PHI__lacznie__zaw_art_69_2018_07_10.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  71MEDIA S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  53-505 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Lelewela 4
  _ulica_ _numer_
  +48 71 343 26 15 +48 71 341 62 13
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  8971795331 022313070
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-07-11 Piotr Żurkowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta 71MEDIA S.A.
  Tytul Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie (łącznie bezpośrednio i pośrednio) progu 90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
  Sektor
  Kod 53-505
  Miasto Wrocław
  Ulica Lelewela
  Nr 4
  Tel. +48 71 343 26 15
  Fax +48 71 341 62 13
  e-mail
  NIP 8971795331
  REGON 022313070
  Data sporzadzenia 2018-07-11
  Rok biezacy 2018
  Numer 7
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.