Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

27-07-2018 16:43:16 | Bieżący | EBI | 11/2018
Zarząd Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 lipca 2018 r. na podstawie uchwał nr 16-20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pięciu członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną 3-letnią kadencję. Powołanie nowej kadencji Rady Nadzorczej związane jest z faktem wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

Tym samym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:
- Olga Simanowicz, Członek Rady Nadzorczej,
- Anna Suchanek, Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Król, Członek Rady Nadzorczej,
- Jarosław Piątkowski, Członek Rady Nadzorczej,
- Ewelina Wdowiak, Członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Żurkowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

71M_RN_formularz_ASuchanek

71M_RN_formularz_EWdowiak

71M_RN_formularz_JPiatkowski

71M_RN_formularz_MKrol

71M_RN_formularz_OSimanowicz