Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie Zarządu Spółki 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

02-08-2018 10:17:24 | Bieżący | EBI | 12/2018
Zarząd Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2018 r. powziął informację o posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 sierpnia 2018 r., na którym zaszły zmiany w składzie Zarządu Emitenta.

W dniu 1 sierpnia 2018 r., mocą uchwały nr 01/08/2018 Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Piotra Żurkowskiego z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki. W związku z faktem, iż przed odwołaniem Pan Piotr Żurkowski był jedyną osobą wchodzącą w skład Zarządu Spółki, z chwilą wygaśnięcia jego mandatu związaną z odwołaniem, upłynął formalny termin obowiązywania drugiej, trzyletniej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki i tym samym uległa ona zakończeniu.

Następnie, mocą uchwały nr 02/08/2018 Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jakuba Suchanka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na okres trzeciej, trzyletniej kadencji wspólnej, rozpoczynającej się z dniem 1 sierpnia 2018 r.

W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje formularz osobowy nowego Prezesa Zarządu Spółki, Pana Jakuba Suchanka.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu


Załączniki:

71M_Zarzad_formularz_JSuchanek